30.11.14

Система уроків за повістю Оноре де Бальзака "Гобсек"
Урок №1
Тема "Життєвий і творчий шлях Оноре де Бальзака. Бальзак і Україна. "Людська комедія" - грандіозна енциклопедія життя Франції першої половини XIX ст., її проблематика і структура".
Мета:
" простежити життєвий і творчий шлях Бальзака, його зв'язки з Україною;
" з'ясувати структуру і проблематику "Людської комедії";
" розвивати навички зв'язного мовлення, вміння слухати повідомлення, робити записи;
" сприяти формуванню читацької компетенції, вихованню культури читача.
Обладнання: портрет Оноре де Бальзака, учнівська презентація "Життєвий і творчий шлях О. де Бальзака", картки з висловами про Бальзака, опорна схема "Структура "Людської комедії", учнівські постери повісті "Гобсек".
Тип уроку: урок-презентація (за А. І. Богосвятською).

Хід уроку
І. Оголошення теми та мети уроку. Мотивація навчання.
У ч и т е л ь. Сьогодні у нас урок-презентація. Ми будемо представляти особу Оноре де Бальзака.
- Для чого це нам потрібно? (Щоб поглибити знання про французьку літературу, зрозуміти творчість Бальзака, навчитися робити презентації, адже сьогодні це поширений вид діяльності).
Після сьогоднішнього уроку ви будете знати:
основні етапи життя Оноре де Бальзака,
зв'язки письменника з Україною,
структуру і проблематику "Людської комедії",
місце повісті "Гобсек" в "Людській комедії";
будете вміти:
розповідати про Бальзака, про його зв'язки з Україною,
аналізувати "Людську комедію",
визначати місце повісті "Гобсек" в "Людській комедії".
- Які частини ви пропонуєте виділити в презентації про Бальзака?
(Портрет письменника, вислови про нього, основні етапи життя, основні твори)
ІІ. Робота над темою уроку.

Презентація І. Портрет письменника
Учитель. Пропоную вашій увазі портрет письменника. Це геліогравюра Надара по дагерротипу, створена 15 травня 1842 р.
(Словник: геліогравюра по дагерротипу - вид перших фотографій; Надар - французький фотограф)
- Спробуйте описати Бальзака.
А тепер порівняйте свої описи із спогадами сучасників. Французький поет Альфонс де Ламартін так описав Бальзака: "…чоловік із міцною статурою…живе обличчя, від якого не можна було відірвати очей, вас заворожувало і полонило. Волосся розсипалося над лобом крупними хвилястими пасмами, пронизливий погляд чорних очей пом'якшувався доброзичливістю, ці очі дивилися на вас довірливо і дружньо; щоки були повні, рум'яні, колір обличчя яскравий; ніс добре виліплений, хоча трішки задовгий; зуби нерівні…; голова, часто нахилена набік, гордовито здіймалася, коли він говорив, охоплений натхненням", "дитяча веселість - такий характерний вираз цього обличчя".
Сучасник Бальзака згадує про зустріч із великим французьким письменником: "Передо мной предстал низенький, толстый, жирный человек, по лицу пекарь, грацией сапожник, широкий в плечах бочар, манерами приказчик, одет как трактирщик".
Одна з його знайомих описувала першу зустріч із генієм: "Я смотрела только на его лицо. Вам, которые его никогда не видели, трудно представить его глаза. Они были выразительнее всяких слов".

Презентація ІІ. Вислови про Бальзака
Учитель. Прочитайте вислови про Бальзака і зробіть висновок про його вдачу.
"Бальзак великий! Його характери - витвір розуму Всесвіту!"
(Ф. Достоєвський).
"Подивіться на Бальзака: як багато написала ця людина, та, незважаючи на це, чи є в його повістях бодай один характер, бодай єдине обличчя, яке було б схожим на інше? О, яке незбагненне мистецтво змальовувати характери з усіма відтінками їх індивідуальності!" (В. Бєлінський).
"Якщо вибирати між Фаустом і Прометеєм,- я віддаю перевагу Прометеєві"
(О. де Бальзак).
Бальзака "вивчали і будуть досліджувати в майбутньому, як вивчають і досліджують світ, тому що він і є цілий світ" (Андре Моруа).
(Бальзак: мудрий, працьовитий, неординарний, здатний до самопожертви, цікавий…)

Презентація ІІІ. Основні етапи життя Бальзака
Завдання класу: розділивши аркуш зошита на 4 частини, записати найголовніші віхи життя письменника, основні твори, інформацію про зв'язок з Україною, риси характеру митця.
Повідомлення учнів:
1. Роки навчання, мрія про славу, перші невдачі.
2. Поступове визнання. Формування естетичних принципів.
3. Творча зрілість письменника.
4. Невтомна праця, прагнення до особистого щастя.

ІV. Комп'ютерна презентація
Учитель. Пропоную вашій увазі учнівську презентацію, яка представить вам портрети людей, що оточували митця, місця, з якими пов'язані найважливіші моменти життя письменника, обкладинки його книг. Під час "тихого" перегляду презентації ви маєте змогу допрацювати свої записи.

" Перевірка записів учнів, коментар до них.
Можливий варіант записів:
Найголовніші віхи життя
- народився 20 травня 1799 року у м. Тур;
- навчався у школі правознавства;
- працював писарем в адвокатській конторі;
- перші невдачі;
- в тридцять років приходить
успіх;
- 28 лютого 1832 року отримав
листа з Одеси від прихильниці
його творчості;
- улітку 1843 року уперше вирушив до Росії;
- 14 березня 1850 року в Бердичеві вінчався з Ганською;
- 18 серпня 1850 року помер.
Основні твори
"Шуани",
"Шагренева шкіра",
"Селяни",
"Листи з Києва",
епопея "Людська комедія".
Зв'язок з Україною
- 28 лютого 1832 року отримав
листа з Одеси від прихильниці його творчості;
- Листування з Евеліною Ганською, що тривало близько 15 років;
- Україну відвідував двічі;
- роман "Селяни" та
"Листи з Києва".
Риси характеру митця
мудрий,
працьовитий,
неординарний,
здатний до самопожертви, цікавий,
наполегливий,
талановитий.

Презентація V. Проблематика та структура "Людської комедії"
" Розгляд та обговорення опорної схеми "Проблематика та структура "Людської комедії":
- Скільки творів входить в епопею?
- А скільки творів Бальзак планував написати?
- Яка тема епопеї?
- Які проблеми вирішуються в творі?
- На які розділи поділяється?
- Які цикли мають "Етюди про звичаї"?

" З'ясування проблемного питання: "Чому "Людську комедію" Бальзака називають "енциклопедією життя Франції першої половини XIX ст."?

Презентація VІ. Повість "Гобсек"
" Представлення учнівських постерів про повість "Гобсек".
" Обговорення їх, визначення місця повісті в "Людській комедії".

ІV. Закріплення набутих знань, умінь та навичок.
Презентація VІ. Сенкани про Бальзака
Учитель. Сьогодні ви дізналися про життя Бальзака, його творчість, почули вислови про письменника. У вас склалося певне враження про нього. Висловіть їх у сенканах про Бальзака.
" Створення сенканів.
" Представлення результатів роботи.
Y. Домашнє завдання. Прочитати повість "Гобсек", простежити образ Гобсека; індивідуальне завдання: підготувати запитання з теми "Життя і творчість О. де Бальзака".
YІ. Підсумок.
Продовжіть речення:
Сьогодні я дізнався…
Було цікаво…
Було важко…
Я зрозумів, що…
Тепер я можу…
Я навчився…
Мене здивувало…


Урок №2
Тема "Влада золота та її філософія в повісті О. де Бальзака "Гобсек". Романтичні й реалістичні риси неоднозначного образу Гобсека".
Мета:
o дослідити образ Гобсека, особливості втілення мотиву влади золота в творі;
o розвивати навички роботи з текстом, його коментування, виокремлення головного та деталей;
o формувати вміння аргументувати свої твердження;
o сприяти формуванню читацької компетенції, вихованню уявлення про справжні людські цінності.
Тип уроку: урок-дослідження (за А. І. Богосвятською).
Обладнання: текст повісті, фрагмент фільму Гобсек", схема "Система образів повісті "Гобсек".

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань.
Рольова гра. Учень-"учитель" ставить запитання класові з теми попереднього уроку.

ІІ. Оголошення теми та мети уроку. Мотивація навчання.

ІІІ. Робота над темою уроку.
o У ч и т е л ь. На сьогодні ви читали повість "Гобсек". Продовжте думку: читаючи твір, я бачив…чув…відчував…
o У ч и т е л ь.
Повість "Гобсек" є складовою частиною "Людської комедії". Незважаючи на її невеликий обсяг, Бальзак надавав творові великого значення, про що свідчить хоча б непритаманна письменникові ретельність (надруковано три варіанти) у шліфуванні первинного тексту.

o Робота над схемою.
Б е с і д а:
- Із скількох історій складається повість?
(Повість "Гобсек" складається з трьох історій. Передусім, це історія оповідача, адвоката Дервіля, який допоміг віконтесі де Гранльє повернути свої статки, відібрані під час революції, і хоче прислужитися ще раз, посприявши Каміллі в її намірі вийти заміж за молодого графа де Ресто. Друга - і центральна - історія про старого лихваря Гобсека, з яким доля пов'язала Дервіля. Нарешті, це трагічна історія родини де Ресто. Графиня, віддавши всі гроші коханцеві Максиму де Траю, чинить злочин, щоб забезпечити своїх молодших дітей, яким старий граф де Ресто не був батьком).
- Хто є головним героєм твору? Чому?
- Які риси реалізму використав Бальзак, описуючи головного героя?
(Детально описав механізм позичання грошей, кількість відсотків)
- А що в героя від романтизму? (Самотність і загадковість багатія - достеменно невідомо, хто він, звідки приїхав, де нажив свій величезний капітал; цей персонаж по-романтичному контрастний - "скнара і філософ, створіння нице і створіння шляхетне").

o Д о с л і д н и ц ь к і з а в д а н н я.
1 група: використовуючи текст, сформулювати основні положення філософії Гобсека (у вигляді гронування).
2 група: використовуючи текст, довести, що Гобсек - скнара ( у вигляді цитатного плану).
3 група: використовуючи текст, проаналізувати ниці вчинки Гобсека
( записати їх у вигляді ланцюжка подій).
4 група: використовуючи текст, навести приклади шляхетних вчинків Гобсека (записати їх у вигляді ланцюжка подій).
o Представлення результатів дослідження.
Наприклад:
1 група
«Що таке життя? Машина, яку приводять у рух гроші»;
«Влада і втіха — хіба не основи нашого нового суспільного ладу?»;
«Я досить багатий, щоб купувати людську совість»;
«У золоті зосереджені всі сили людства»;
« Найтривкіше марнославство — це наше "я" »;
«Щастя або в сильних емоціях, які підточують наше життя, або в розмірених заняттях»;
«Краще самому утискувати, ніж дозволяти, щоб тебе утискували інші»;
«Я володію світом... а світ не має наді мною ані найменшої влади»;
«Я читаю в серцях, від мене ніщо не сховається».
2 г р у п а
1. "Обличчя… скидалося на позолочене срібло, з якого зійшла позолота".
2. "…будинок і його господар були схожі один на одного - мов скеля і устриця, що приліпилася до неї".
3. "То було все, що він сказав з приводу смерті його єдиної спадкоємниці, онуки своєї сестри".
4. "Цей дивний чоловік жодного разу не захотів побачити будь-кого з чотирьох жіночих поколінь свого роду".
5. "Я беру за кредит по-різному , - почав він знов. - Найменше п'ятдесят процентів, сто, двісті, а то й п'ятсот".
6. "…я побачив, до чого може призвести скупість, коли вона перетворюється на несвідому, позбавлену всякої логіки пристрасть…"
3 г р у п а
Жорстоко себе поводить у спальні графині де Ресто - позичає гроші Дервілю під 13% - бере у заставу прекрасні діаманти графині - привласнює маєток де Ресто - нічого не продавав, боячись продешевити.
4 група
Прагне дати урок графині де Ресто - повертає боржниці зайві 200 франків - повертає документи Ернесту де Ресто на володіння майном батька - заповідає свою спадщину дочці Чарівної Голандки.
o Узагальнення образу Гобсека: визначення його позитивних та негативних рис.
Позитивні риси                                           Негативні риси
 Працелюбність                                              скупість
Гострий розум                                               жадібність
Феноменальна пам'ять                                 байдужість
Прозорливість                                               жорстокість
Скромність                                                    владолюбство
Енергія                                                           честолюбство
Самовладання
Комерційний досвід
Знання психології людини
" У ч и т е л ь. Сила й секрет повісті в тому, що Гобсек, який чудово розумів владу грошей над людьми, сам не зміг протистояти їхньому згубному впливові: наприкінці твору ми бачимо вже не філософа, а жалюгідну істоту, яка агонізує в порожньому будинку, повному золота й зіпсованих продуктів.
" Перегляд фінального фрагмента фільму "Гобсек".
" Порівняння останнього епізода твору і переглянутого фрагмента.
ІV. Закріплення здобутих знань, умінь та навичок.
1. Метод "Прес".
Як ви думаєте, жадоба Гобсека до грошей - це хвороба?
Чи актуальна повість в наш час?
( на вибір учнів)
2. Обговорення творчих робіт.
Y. Домашнє завдання: підготуватися до характеристики Фанні Мальво, Анастезі де Ресто, Дервіля.

Урок №3
Тема "Зіставлення образів Фанні Мальво й Анастазі де Ресто. Роль Дервіля в розгортанні й відтворенні подій повісті. Композиція та стиль твору".
Мета:
" продовжити роботу над змістом повісті;
" порівняти образи Фанні Мальво й Анастазі де Ресто;
" розкрити роль Дервіля в розгортанні й відтворенні подій повісті;
" проаналізувати композицію та стиль твору;
" розвивати навички характеристики образів, критичного осмислення
прочитаного, висловлювання й аргументування власних думок;
" сприяти формуванню читацької компетенції, вихованню прагнення до доброчесного життя.
Тип уроку: урок компаративного аналізу (за А. І. Богосвятською).
Обладнання: тексти повісті, таблиці для порівняння персонажів.

Хід уроку
І. Актуалізація опорних знань.
1. Асоціації до образу Гобсека.
2. Опишіть Гобсека від імені Анастазі де Ресто ( Фанні Мальво).
ІІ. Оголошення теми та мети уроку. Мотивація навчання.
ІІІ. Робота над темою уроку.
" У ч и т е л ь. "Моральність народів залежить від поваги до жінки", - вважав німецький вчений, філософ Вільгельм Гумбольт. "У жіночому люстерку віддзеркалюється вся доля суспільства, а в жіночих будуарах вирішуються духовні проблеми історії…", - стверджував Бальзак.
Згадайте незвичайне дзеркало, створене Тролем із казки Ганса Крістіана Андерсена "Снігова королева". В ньому все гарне здавалось потворним, а все некрасиве - надзвичайно довершеним.
- Якби Гобсек теж мав би таке дзеркало, то в чому б полягала його особливість?
(Все розглядається крізь призму грошей: "Так от, усі людські пристрасті, розпалені зіткненням інтересів у вашому нинішньому суспільстві, проходять переді мною, і я влаштовую їм огляд, а сам живу спокійно").
Пропоную вам взяти до рук "гобсеківське" дзеркало і поглянути крізь нього на двох жінок: Фанні Мальво та Анастазі де Ресто.
- Які аспекти життя героїнь відіб'ються в цьому дзеркалі?
(Місце проживання, особливості облаштування помешкання, побуту та вбрання, зовнішність героїнь, розпорядок дня, почуття, які викликали у лихваря, ставлення до грошей, чого досягнуто героїнями у фіналі).
" Використовуючи текст, заповнити порівняльну таблицю, скласти зв'язну розповідь з теми "Фанні Мальво і Анастазі де Ресто: спільне та відмінне".


         Аспекти життя                                             Фанні  Мальво                           Анастазі де Ресто
  • Місце проживання
  • Особливості облаштування
        помешкання, побуту та вбрання
  • Зовнішність героїні
  • Розпорядок дня
  • Почуття, які викликали у лихваря
  • Ставлення до грошей
  • Чого досягнуто героїнями у фіналі

" Представлення результатів роботи.
" Самостійна робота з підручником: опрацювавши статтю підручника "Особливості композиції і стилю твору", розкрити:
1 група - композицію твору;
2 група - стиль твору;
3 група - роль Дервіля в розгортанні й відтворенні подій повісті.
" У ч и т е л ь. Щодо центральної проблематики твору (у чому сенс буття, щастя, чи втілюються ці поняття в грошах), то Дервіль і Гобсек - антогоністи. Спробуйте це довести.
" Порівняння образів Гобсека і Дервіля.
ІV. Закріплення здобутих знань, умінь та навичок.
Пофантазуймо: "Що чекає в майбутньому Камілу де Гранльє і Ернеста де Ресто?
Y. Домашнє завдання. Підготувати дослідницькі проекти у вигляді скрапсторінок:
1 група - портрети Бальзака;
2 група - ілюстрації до "Гобсека".
3 група - екранізації "Гобсека";
4 група - образ Скупого у світовій літературі.

Урок №4.
Тема "Бальзак - це цілий світ".
Мета:
" підбити підсумки вивчення повісті Бальзака "Гобсек";
" поглибити знання про Бальзака;
" простежити використання образу Гобсека в живописі і кіно;
" дослідити образ Скупого в світовій літературі;
" розвивати навички дослідницької роботи, творчі здібності учнів;
" сприяти формуванню читацької компетенції, вихованню інтересу до різних видів мистецтва.
Тип уроку: урок створення скрапбуку ( за А. І. Богосвятською).
Обладнання: тексти вірша А. Корнієнко, скрапсторінки учнів, буктрейлер "Шагренева шкіра".
Хід уроку
І. Поетична хвилинка.
Завдання учням: уважно послухати вірш, відмітити факти біографії Бальзака, твори, які згадуються.
Писал Бальзак...
Анна Корниенко
Дымится кофе... Он писал ночами,
Где полумрак разбавленый свечами,
Где пляшущие тени в полумраке -
То хмурый ростовщик в потёртом фраке,
То куртизанка в платьице прелестном,
В фиакре - дама в возрасте известном...
А там, в углу,- Гобсек. Трясётся скряга
Над каждым су... Лишь шорохи бумаги...
Вот Растиньяк. Забыв совсем о чести,
Бесстыдно лжёт обманутой невесте.
Париж! Париж! Не ты ль столица мира,
Где в прах повержены любовь, кумиры?
Где площадь Гревская сродни Голгофе? -
Там тешился палач... И стоны глохли...
"О Город Зла! Тебя я ненавижу!" -
Так объявил войну Эжен Парижу.
Соблазны и пороки... Жесток и пуст...
Самоубийцы на мосту Искусств,
Дешёвые кокотки на Монмартре...
Субретки... Сводни... Игроки в азарте -
Влечёт всех гибельный парижский вечер.
Вдруг Чёрный Ангел, горестей предтеча,
Слетел к папаше Горио, бедняге...
Рассвет... Скрипит перо и рвёт бумагу.
Спешит Бальзак... Парижскими ночами
Слетались тени. Грустными очами,
Рассевшись по углам, глядят с укором.
Маркиз де Валантен с безумным взором,
Томимый жаждою богатства. Нищ, упрям,
Он душу продал Сатане. И по счетам,
Скреплённым Соломоновой печатью,
Платить придётся жизнью... О проклятье!
Злой рок им управлял... За все успехи,
Богатство, страсть, любовные утехи
Пришлось маркизу заплатить сторицей -
Поймалась жертва... Торжествуй, столица!
Скукожилась шагреневая кожа,
Жизнь кончилась. И смысл её ничтожен.
...Допитый кофе. Проблески рассвета...
Всё это было... Затерялось где-то...
ІІ. Оголошення теми та мети уроку. Мотивація навчання.
ІІІ. Робота над темою уроку.
" Конкурс "Кращий знавець повісті"
1) Титул де Гранльє-матері (Віконтесса).
2) Ім'я дочки де Гранльє (Камілла).
3) Паризький адвокат, друг родини де Гранльє (Дервіль).
4) Ім'я юного графа де Ресто (Ернест).
5) Вулиця, на якій проживає Фанні Мальво (Монмартр).
6) Дівоче прізвище матері графа де Ресто (Горіо).
7) У передмісті якого міста народився Гобсек? (Антверлен).
8) Ім'я графині, яка жила на вулиці Гельдерській (Анастазі).
9) Національність матері Гобсека ( єврейка).
10) Назва кафе, в якому бувають "друзі" Гобсека ("Феміда").
11) Улюблений вислів Гобсека ("Содом і Гоморра").
12) Назва вулиці, на якій жив Гобсек (Гре).
13) Назва фіктивного контракту, який Гобсек запропонував графові де Ресто (Федеїкоміс).
14) Діагноз, який сам собі проставив Гобсек (Карфологія)
" "Мікрофон"
- Що допомогла зрозуміти вам повість "Гобсек"?
" Представлення скрапсторінок, підготовлених вдома ( див. додатки ).
І група "Портрети Бальзака"
На своїй скрапсторінці ми помістили портрети Бальзака в різні періоди життя: дитинство, підлітковий вік, юність, зрілі роки. Французький поет Альфонс де Ламартін так описав Бальзака: "…чоловік із міцною статурою…живе обличчя, від якого не можна було відірвати очей, вас заворожувало і полонило. Волосся розсипалося над лобом крупними хвилястими пасмами, пронизливий погляд чорних очей пом'якшувався доброзичливістю, ці очі дивилися на вас довірливо і дружньо; щоки були повні, румяні, колір обличчя яскравий; ніс добре виліплений,хоча трішки задовгий; зуби нерівні…; голова часто нахилена набік, гордовито здіймалася, коли він говорив, охоплений натхненням", "дитяча веселість - такий характерний вираз цього обличчя".
ІІ група "Ілюстрації до "Гобсека"
На нашій сторінці зібрані ілюстрації до повісті "Гобсек" різних художників: А. Добрової (1,3), Г. Г. Філіповського (2), Шарля Тамизьє (4),
Д. Штеренберга (5), Едуарда Тудуза (6). Вони відповідають тексту - тому ми їх підписали цитатами з повісті:
1 - "Якось узимку 1829-1830 року в салоні віконтеси де Гранльє до першої години ночі засиділися двоє гостей…"
2,3,5 - "Він, як завжди, сидів у своєму кріслі, нерухомий, мов статуя, втупивши очі в карниз каміна, на якому він, здавалося, перечитував свої дисконтові векселі. Чадна лампа на зеленій підставці кидала світло, що не тільки не оживляло обличчя старого, але ще більше підкреслювало його блідість".
4- "Без плямочки , - казав він. - А ось цяточка. Ось тріщинка. А цей - просто чудо!"
5 - "Тільки-но граф помер, його дружина зламала всі шухляди в письмовому столі, килим навколо неї встеляли шматки порваних листів; скриньки було зламано, портфелі розрізано - скрізь нишпорили її зухвалі руки".
ІІІ група - "Екранізації "Гобсека"
Про велику популярність Оноре де Бальзака та його повісті "Гобсек" свідчить той факт, що існує декілька фільмів, а саме: художній фільм "Гобсек" ( СРСР, 1937), художній фільм "Помилка Оноре де Бальзака" (СРСР, 1989), художній фільм "Бальзак" (Франція - Італія - Германія, 1999, режисер Ж. Дайан за участі Ж. Депардьє). Представляємо вашій увазі кадри французько-радянського фільму "Гобсек", створеного режисером Олександром Орловим у 1987 році. Ролі виконували Володимир Татосов (Гобсек), Сергій Бехтєрєв (Дервіль), Борис Плотніков (граф де Ресто), Алла Будницька ( графиня де Ресто), Ігор Костолевський (Максим де Трай), Костянтин Богомолов (Ернест де Ресто). Фільм отримав схвальні відгуки глядачів, користується популярністю і сьогодні.
ІY група - образ Скупого у світовій літературі
До образу Скупого часто зверталися письменники у світовій літературі. Започаткував цю традицію Мольєр. Його Гарпагон понад усе боїться втратити скриньку з грошима. Заради неї він здатен пожертвувати навіть щастям дітей. Ебінізер Скрудж із "Різдвяної пісні у прозі" найбільше не любить Різдва. Але однієї різдвяної ночі до нього прийшли три духи - і Скрудж змінився. Він став найбільш шанованою людиною у Парижі. Найбільше вражає образ Плюшкіна з поеми Гоголя "Мертві душі". Він настільки через скупість втратив людську подобу, що навіть Гоголь вигукує: "И до какой ничтожности, мелочности, гадости мог снизойти человек! Мог так измениться!". До образу Скупого зверталися українські письменники, наприклад, Карпенко-Карий в п'єсі "Хазяїн".
" Бесіда:
- Що нового ви дізналися з виступів однокласників?
- Чи знадобиться вам ця інформація?
" У ч и т е л ь. Сьогодні популярним засобом реклами книги стали буктрейлери - короткі відеоролики за мотивами книги, кліп по книзі. Основне його завдання - яскраво і образно розповісти про книгу, зацікавити, заінтригувати читача, спонукати до читання. Пропоную вам переглянути буктрейлер "Шагренева шкіра" (цей твір вам потрібно прочитати на урок позакласного читання), висловити своє враження.
" Перегляд буктрейлеру "Шагренева шкіра".
" Висловлення вражень про буктрейлер.
" У ч и т е л ь. Якби ви були режисером, який буктрейлер склали про повість "Гобсек"?
" Відповіді учнів.
ІV. Підсумок уроку.
V. Домашнє завдання: прочитати роман "Шагренева шкіра"Комментариев нет: