28.1.15

Особистісно орієнтована технологія навчання.

Навчання, що виявляє особливості учня – суб'єкта, що визнає самобутність і самоцінність суб'єктного досвіду дитини, що вибудовують педагогічні впливу на основі суб'єктного досвіду учня.
Мета та завдання технології: розвивати індивідуальні та пізнавальні здібності кожної дитини; максимально виявляти, ініціювати, використовувати індивідуальний (суб’єктивний) досвід дитини; допомогти особистості пізнати себе, самовизначитися і самореалізуватися, а не формувати заздалегідь задані якості.

Основні принципи:
- індивідуалізація навчання;
- максимальне наближення навчального матеріалу до реалій життя;
- принцип спіралевидної будови навчального матеріалу дозволяє повертатися до раніше вивченого і розглядати його всебічно на більш складному рівні, що дає можливість слабшим учням закріпити, а сильнішим поглибити знання;
- принцип постійної самооцінки учнями власної навчальної діяльності
Характеристика суб’єкту та об’єкту технології, особливості їх взаємодії. Особистість учня – мета освітньої системи, він співтворець уроку, а учитель – передумова формування виховання, він спільник учня в пізнавальній меті. «Вектор» розвитку будується не від навчання до навчання, а, навпаки, від учня до визначення педагогічних впливів, що сприяють його розвитку.
Типологія:
- гуманно-особистісні технології,
- технології співпраці;
- технології розвиваючого навчання;
- технології вільного виховання;
- технологія рівневої диференціації навчання та ін.
Технологічна карта: орієнтація → визначення мети → проектування → організація → реалізація → контроль → корекція → оцінка.
Основні прийоми і методи: «Співзвучність позицій», «Якби я був автором…», «Написання творів-перевтілень», «Станьте творцем афоризмів», «Читаючи твір, я бачу… чую… відчуваю…», «Щоденник подвійних нотаток», «Персонажі твору і я», «Пошук асоціацій», «Палітра емоцій» та ін.
Прогнозовані результати: підвищення вмотивованості учнів до навчання; збільшення пізнавальної активності учнів; створення умов для самостійного управління ходом навчання; диференціювання та індивідуалізація навчального процесу; створення умов для систематичного контролю (рефлексії) засвоєння знань учнями; можливість врахування рівня навченості й освіченості практично кожного учня.

Комментариев нет: