28.1.15

Комп’ютерні (інформаційні, мультимедійні) технології.
Комп’ютерні (інформаційні, мультимедійні) технології.
Поняття інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ) охоплює не лише комп’ютерні програми, а усі сучасні засоби комунікації: телебачення, мобільні телефони, Інтернет тощо. Медіатехнології в освіті є реальною частиною культури. Отже, вчителю треба зробити комп’ютер своїм спільником, помічником.

Мультимедіа – це сучасна інформаційна технологія, що дозволяє об’єднувати в одній комп’ютерній програмно-технічній системі текст, звук, відеозображення, графічне зображення та анімацію (мультиплікацію).
Мета та завдання технології: підготувати дітей до життя в інформаційному суспільстві, формувати в них уміння користуватись інформацією у будь-якому вигляді, допомогти їм усвідомити результати впливу на людину засобів масової комунікації.
Основні принципи: інтеграція, інформування, моделювання, демонстрація, інтенсифікація, тренування, самостійне навчання, індивідуалізація, повторення та поглиблення, контроль, виконання, збагачення.
Характеристика суб’єкту та об’єкту технології, особливості їх взаємодії. За допомогою ІКТ інтенсифікується інформаційна взаємодія між суб’єктами інформаційно-комунікативної предметної середи.
Класифікація засобів ІКТ та способи їх застосування на уроках світової літератури: аудіоматеріали, відеоматеріали, тестова технологія, віртуальна екскурсія, електронні посібники, Інтернет, комп’ютерні презентації, проекти, інтерактивна дошка, комп’ютерний клас, дистанційне навчання.
Прогнозовані результати:
- інтенсифікація самостійної роботи учнів;
- урізноманітнення форм подання інформації і типів навчальних завдань;
- зріст об’єму виконаних на уроці завдань (економія часу, потрібного для вивчення конкретного матеріалу, в середньому становить 30%, а здобуті знання зберігаються в пам’яті значно довше);
- розширення інформаційних потоків при використанні Інтернету;
- посилення мотивації та пізнавальної активності за рахунок різноманітності форм роботи, можливості включення ігрового моменту;
- інтегрування звичайного уроку з комп’ютером дозволяє вчителю перекласти частину своєї роботи на ПК, роблячи при цьому процес навчання більш цікавим, різноманітним, інтенсивним;
- створення навчальних середовищ, які забезпечують «занурення» учня в уявний світ, у певні соціальні й виробничі ситуації;
- пропонована технологія спонукає вчителя шукати нові, нетрадиційні форми та методи навчання, стимулює його професійний ріст та подальше засвоєння комп’ютера;
- забезпечення негайного зворотного зв’язку, широкі можливості діалогізації навчального процесу;
- застосування ІКТ дозволяє вчителю за короткий час отримати об’єктивну картину рівня засвоєння навчального матеріалу в усіх учнів та своєчасно його відкорегувати.

Комментариев нет: