17.12.14

"Вся велич в романі віддана їй..."
Тема. "Вся велич в романі віддана  їй..."
( Образ Соні Мармеладової в романі Ф. Достоєвського "Злочин і кара")

Мета:
  • допомогти учням зрозуміти образ Соні; порівняти Соню і Раскольникова;
  • розвивати навички аналізу літературного персонажа, зв'язне мовлення учнів;
  • сприяти моральному вихованню через християнські істини.
Тип уроку: Поглиблене опрацювання художнього твору.
Обладнання: ілюстрації до роману Д. Шмаринова, порівняльна таблиця.


Хід уроку

1.Актуалізація опорних знань.
Літературна вікторина «Кому з героїв належать слова?»
1) «Я вам, Алена Ивановна, может быть, на днях, еще одну вещь принесу... серебряную... хорошую... папиросочницу одну. Вот как от приятеля ворочу.» (Раскольников.)
2) «Милостивый государь, бедность не порок, это истина. Знаю, что и пьянство не добродетель, и это тем паче. Но нищета, милостивый государь, нищета — порок-с.» (Мармеладов.)
3) «А! Воротился! Колодник! Изверг!.. А где деньги? Что у тебя в кармане, показывай! И платье не то! Где твое платье? Где деньги? говори!..» (Катерина Іванівна.)
4) «Я, брат, два раза к тебе заходил. Видишь, очнулся!» (Разумихін.)
5) «По-моему, Авдотья Романовна в этом деле жертвует собою весьма великодушно и нерасчетливо, для  своего семейства.» (Свидригайлов.)
6) «Да... Она была справедливая... Она приходила... редко... нельзя было. Мы с ней читали и... говорили. Она Бога узрит.» (Соня Мармеладова.)

2.Оголошення теми та мети уроку. Мотивація навчання.

3.Опрацювання теми уроку.
3.1.Спробуємо визначити основні етапи життя Соні Мармеладової.
(Відповіді: смерть матері; життя з мачухою; невдалі спроби заробити гроші; отримання «жовтого квитка»; загибель батька; знайомство з Раскольниковим; смерть Катерини Іванівни; до Сибіру за каторжником)

3.2.Робота з текстом.
— Знайдіть опис портрета Соні Мармеладової. (Частина I, розділ II.)
— Подумайте, який прийом для зображення героїні використовує автор. (Прийом контрасту. Ф. Достоєвський любив контрастно відтіняти трагічне, ставлячи його поруч із ницим, смішним, буденним. Саме тому Соня вперше з’являється у вульгарному костюмі повії на похоронах батька. Цей жахливий костюм підкреслює трагізм її образу.)

3.3.Бесіда.
— У чому трагізм становища Соні? (Їй немає куди йти. Адже, за словами Мармеладова, «много ли может бедная, но честная девица честным трудом заработать». Вона загнана у глухий кут, з якого два виходи: або самогубство, або проституція.)
— Чому Соня змушена йти торгувати собою? (Тому що так вона рятує всю родину: хвору Катерину Іванівну, її маленьких дітей.)
— Чи розуміє Соня аморальність свого вчинку? (Так. Вона розуміє, що порушує моральність, але усвідомлює й те, що не переступити цю межу — означає приректи на смерть дітей.)
— У чому, на вашу думку, полягає символічність образу Соні? (Вона стає символом вічної жертовності в ім’я когось, любові до людей, добра. Саме тому до неї «не пристає» ницість і бруд життя.)
— Подумайте, які риси характеру Соні можна назвати найголовнішими. (Відчуття своєї приниженості, смиренність, доброта, здатність прощати, віра в Бога. Навіть живучи у бруді, вона змогла зберегти чистоту душі.)
— Як автор підкреслює принижене становище Соні? (Велику роль відіграють деталі: «Соня села, чуть не дрожа от страху, и робко взглянула на обеих дам», «Соня опять села и опять робко, потерянно, поскорей взглянула на обеих дам и вдруг потупилась», «Но, взглянув пристальнее, он вдруг увидал, что это приниженное существо до того уже принижено, что ему вдруг стало жалко» (частина III, розділ V).)

3.4. Проблемна ситуація.
— Деякі дослідники творчості Ф. Достоєвського зазначають, що образ Соні є альтернативою образу Раскольнікова. Чи згодні ви з такою думкою? Аргументуйте свою відповідь.

3.5. Коментар учителя.
Відомо, що деякі літературознавці вважають: ідея роману Ф. Достоєвського «Злочин і кара» розкривається в боротьбі Соні та Раскольникова, котрі являють собою вічне «змішання добра і зла». Виходячи із цієї теорії, Соня — чисте добро, Раскольников — чисте зло. Дійсно, вони різні. Соня вірить у Бога, покладає надію на диво. Раскольников — із цинічним скепсисом заперечує віру. Соня зосередилася на своїх близьких, Раскольников — на ідеї.
Та разом з тим у них багато й спільного. Вони обоє злочинці, оскільки загубили життя. Але різниця в тому, що Раскольников загубив чуже (навіть два життя: старої лихварки і невинної Лизавети), а Соня — своє. Раскольников здійснив злочин в ім’я ідеї, Соня — в ім’я спасіння дітей, хворої Катерини Іванівни. Та разом із тим Раскольников відчуває, що в них одна мета, і йти їм однією дорогою, адже вони «переступили себе».
         Зазначимо, що Соня Мармеладова є носієм моральної ідеї, поглядів самого автора. Ф. Достоєвський вважав, що особистість, яка жертвує собою заради спасіння інших, високо піднімається в моральному плані. Людина, що пережила страждання, не зможе чинити зла іншим. Так у роман входить проблема добра і внутрішньої гармонії, до якої особистість має прийти через страждання. Страждання здатні очистити людину. Саме тому у творі з’являються біблійні мотиви (легенда про воскресіння Лазаря). Автор — гуманіст у ставленні до своїх героїв, тому й надає їм можливість виправитися, очиститися, відродитися. А біблійні мотиви служать ілюстрацією до його роздумів про трагічне життя світу. В цьому відобразилися погляди самого письменника, який вважав Біблію «Книгою всього людства», що дає відповіді на всі питання.

3.6. Бесіда.
—  Чим Раскольников зобов’язаний Соні? (Саме вона змусила його піти покаятися в поліцію і просити прощення у всіх людей на перехресті вулиць. Це схоже на церковний обряд сповіді. Адже Раскольников дійсно щиросердно зізнався  в усьому скоєному.)
—  У родині Мармеладових була зелена хустка. Її носить Катерина Іванівна, а потім Соня, вирішивши йти за Раскольниковим. Подумайте, яке значення має ця річ у романі. (Сімейна хустина Мармеладових має символічне значення. Вона є втіленням страждань і спокути. Соня одягає хустину, коли йде за Раскольниковим, отже, приймає його страждання.)
—  Як Достоєвський показує моральну силу Соні? (Вона змогла відродити Раскольникова, її полюбили каторжани.)
—  Як Соні вдалося простити Раскольникова? (Соні допомогло кохання до Раскольникова. Вона намагалася врятувати вбивцю, навернути його на шлях істини. «Их воскресила любовь, сердце одного заключало бесконечные источники жизни для сердца другого».)
—  Як Соня впливала на Раскольникова? Наведіть приклади з тексту. (Раскольников прийняв «правду» Соні Мармеладової, тим самим автор показує крах теорії героя. «Но он воскрес, и он знал это, чувствовал вполне всем обновившимся существом своим, а она — она ведь и жила только одною его жизнью!» На думку Ф. Достоєвського, тільки любов здатна врятувати світ від зла і ненависті, повернути надію на краще життя.)

3.7. Проблемна ситуація.
—  Подумайте, чому Раскольников, прочитавши листа від матері й дізнавшись про Дуню, подумав: «Сонечка, Сонечка Мармеладова, вечная Сонечка, пока мир стоит!»? (Як відомо з листа матері, Дуня виходить заміж за нелюбого чоловіка заради «бесценного Роди». Тобто вона продає себе, але, на відміну від Соні, конкретному чоловікові — Лужину.)

3. 8.Символіка імені Соні (повідомлення учня).
             За влучним висловом російського філолога Ю. Тинянова, у художньому творі "усі імена говорять". Це спостереження повною мірою стосується й імені Софія (Соня), яке в перекладі з грецької означає "мудрість". І це теж закономірно, адже в протистоянні войовничого індивідуалізму (Родіон) і християнської самопожертви й любові до ближнього (Соня) перемагає не його добре продумана теорія, а її справжня мудрість ("софія"). У кінці твору Раскольников підбиває підсумок своїх  духовних пошуків: "Він не розкрив її й тепер, але одна думка промайнула в нього: "Хіба можуть її переконання не бути тепер і моїми переконаннями?"

4.Закріплення вивченого матеріалу.
4.1. Складання порівняльної таблиці.
Порівняння Раскольникова і Соні

Раскольников
Соня
Спільне
Молоді, бідні, обоє переступили закон і мораль, один став злочинцем, друга – повією.
Відмінне
Вивів свою теорію; скоїв злочин заради себе; постраждали інші.
Мала тверду віру в Бога, дотримувалася християнської моралі, перетнула межу заради інших, постраждала сама.

4.2. Підписати ілюстрації Д. Шмаринова:
4.3.Продовжити речення «Сьогоднішній урок допоміг мені зрозуміти, що…»

5.Домашнє завдання: підготувати виразне читання описів Петербурга та коментар до них.

Комментариев нет: