28.1.15

План роботи кабінету


№ п/п
З м і с т   р о б о т и 
Термін виконання
1.

І. Організаційна робота

Обрати раду кабінету світової літератури, розподілити обов'язки між членами ради.
2-4 вересня
2.
Скласти графік чергування учнів у кабінеті.
до 8 вересня
3.
Силами активу учнів проводити генеральне прибирання кабінету.

протягом року
4.
Провести інвентаризацію матеріальних цінностей кабінету.

до 15 жовтня
5.
Закріпити за учнями робочі місця в кабінеті.
вересень
6.
Провести роз'яснювальну роботу серед учнів з питань безпеки життєдіяльності:
A) права й обов'язки учнів;
Б) єдині вимоги до учнів;
B) правила пожежної безпеки.


вересень
7.
Роботу кабінету світової літератури здійснювати відповідно даного плану.

протягом року
8.
Скласти розклад роботи кабінету.
до 15 вересня
9.
Перевіряти своєчасність ведення паспорту кабінету та інвентарної книги.

протягом року1.

ІІ. Навчально-методична робота

Поповнювати дидактичним матеріалом папки із світової  літератури для 5 - 11класів.до квітня
2.
Дібрати і систематизувати дидактичний та ілюстративний матеріал із світової літератури для 10 класу.

до січня
3.
Підбирати матеріал для постійно діючого стенду «Сьогодні на уроці»

протягом року
4.
Поповнювати папки ілюстративним матеріалом з тем, що вивчаються у 5-9 класах.

протягом року
5.
Розробити тексти  вправ з російської мови для 6 класу.

протягом року
6.
Поповнювати базу кабінету ілюстративним матеріалом для уроків російської мови.

протягом року
7.
Періодично поновлювати матеріал на стенді «Готуємося до контрольної роботи».

протягом року
8.
Розробляти індивідуальні завдання з тем, що вивчаються в курсі світової літератури та російської мови.

протягом року
9.
Із метою забезпечення виконання «Єдиних вимог до усного і писемного мовлення» організовувати виставку «Кращі роботи учнів».

грудень,
квітень

10.
Зібрати та упорядкувати фільмотеку за творами, що вивчаються у 10 класі.

протягом року

11.
Зібрати та упорядкувати фільми за творами  світових письменників, що вивчаються у 6 класі.

протягом року
1.

ІІІ. Удосконалення матеріально-технічної бази кабінету

Придбати в кабінет таблиці з російської мови для 6 класу.

грудень
2.
Організовувати виготовлення наочних посібників учнями та учителями.

протягом року
3.
Придбати екранно-звукові посібники (аудіокасети,  диски) для уроків  світової літератури у 5-11 класах.

протягом року
4.
Продовжити підписку на періодичну пресу для кабінету світової літератури.

грудень
5.
Поповнювати бібліотечний фонд кабінету художньою, методичною та науковою літературою.

протягом року
6.
Створити тематичну картотеку, постійно поповнювати її.
протягом року
7.
Поповнювати кабінет презентаційним матеріалом до уроків  світової літератури та російської мови.
протягом року

1.
IV. Позакласна робота з учнями
Проводити консультаційні заняття.

протягом року
2.
Планувати та проводити розвиваючі заняття.
протягом року
3.
Організовувати роботу ради кабінету з метою оформлення та розмноження навчально-методичних матеріалів.

протягом року
4.
Підготувати та провести тиждень світової літератури.
за планом школи
5.
Поповнювати творчими роботами учнів відповідні папки.

лютий
6.
Продовжувати акцію «Подаруй книгу в кабінет!»
вересень-березень
7.
Проводити тематичні позакласні заходи.
протягом року
8.
Підготувати та провести вечір для старшокласників, присвячений творчості поетів «срібного століття».

березень
9.
Виготовляти літературні газети, присвячені ювілеям зарубіжних письменників.

протягом року
10.
Знайомити учнів з новинками світової літератури.

протягом року


Комментариев нет: