28.1.15

Діалогова технологія.

«Освіта поза діалогом перетворюється на штучну, мертву систему» (М. Бахтін).
Діалог на уроці – це особлива дидактико-комунікативна атмосфера, яка допомагає учню не тільки оволодіти діалогічним способом мислення, але й забезпечує рефлексію, розвиває інтелектуальні та емоційні властивості особистості. Діалог починається у тому випадку, коли учень робить висловлювання типу «я хочу сказати», «моя думка», «мені хочеться доповнити», «моя точка зору».

Мета та завдання технології: усвідомлення міжособистісної діалогічної взаємодії, що являє собою близьку до природного життєвої діяльності ситуацію, у якій учні забувають про умовності (урок, учитель, відмітка), що заважає їм проявляти себе на особистісному та міжособистісному рівнях.
Характеристика суб’єкту та об’єкту технології, особливості їх взаємодії. Учні отримують можливість самостійно виробити свої переконання у зіткненні та боротьбі з різноманітними, та навіть протилежними, типами мислення. Учитель не поспішає зняти напруження проблеми. Навпаки, предмет навчання у кінці кожному «циклу» діалогу виступає як загадка, як потреба у новому знанні.
Типологія. Розрізнюють два види навчальних діалогів:
        - інформаційний діалог (коли в процесі сприйняття кожний партнер отримує нову інформацію);
        - інтерпретаційний діалог (коли в ході діалогу відбувається обмін думками, оцінка відомих обом партнерам фактів, їх інтерпретація).
Технологічна карта.
На першому рівні відбувається діалог з власним «Я», як спілкування з самим собою, власним розумом – це особистісний рівень.
На другому рівні діалог розуміється як процес взаємодії якісно різноманітних ціннісно-інтелектуальних позицій (Я та інший) – це міжособистісний рівень.
Третій рівень діалогу – мультидіалог – множинний одномоментний діалог, який виникає при обговоренні проблем у малих групах по 5-7 осіб.
Основні прийоми і методи: «Яскрава пляма», «Актуальність», «Спонукання до висунення гіпотез», «Прийняття висунутих учнями гіпотез», «Евристична бесіда», театралізація,
Прогнозовані результати. Основне призначення діалогової технології: у процесі діалогічного спілкування на уроці учні шукають різноманітні способи для вираження своїх думок, для засвоєння та відстоювання нових цінностей.


Комментариев нет: