27.2.15

Критерії оцінювання читання віршів напам’ять


І. Початковий рівень:
1 бал – Учень монотонно читає напам’ять лише окремі фрази художнього тексту.
2 бали – Учень невиразно читає напам’ять невеличкий фрагмент рекомендованого для вивчення твору.
3 бали – Учень читає напам’ять недостатній за обсягом уривок твору зі значною кількістю фактичних мовленнєвих помилок.
ІІ. Середній рівень:
4 бали – При читанні напам’ять твору учень допускає значну кількість помилок різного характеру.
5 балів – Учень читає вивчений напам’ять твір зі значними змістовими неточностями, порушеннями правил техніки мовлення.
6 балів – Учень читає напам’ять художній твір з окремими орфоепічними та змістовими огріхами.
ІІІ. Достатній рівень:
7 балів – При читанні напам’ять твору учень правильно, чітко передає зміст твору, але виконує його невиразно, монотонно.
8 балів – Вивчений напам’ять твір учень читає з окремими декламаційними огріхами.
9 балів – Учень виразно читає напам’ять вивчений твір, але час від часу допускає змістові неточності.
ІV. Високий рівень:
10 балів – Учень виразно, без помилок та неточностей декламує твір напам’ять.
11 балів – Вивчений напам’ять твір учень декламує, виявляючи індивідуальне розуміння тексту, своє ставлення до прочитаного.
12 балів – Читання напам’ять твору учнем відзначається високим рівнем артистизму, мовленнєвої вправності. Учень виявляє особисте ставлення до прочитаного, може сформулювати і висловити своє «надзавдання» (мету) читання твору.

Комментариев нет: