2.2.15

Аналіз уроку світової літератури
Аналіз уроку світової літератури

1.      Клас і тема уроку. П.І.П. вчителя. «Образ вчителя» (враження).
2.      Місце уроку в системі уроків з даної теми. Перспективний розподіл навчального матеріалу.
3.      Цілеспрямованість уроку. Наявність цільових посилань на кожному етапі уроку. Завдання: навчальні, розвивальні, виховні.
4.      Тип уроку за його дидактичною метою. Форма уроку і його структура. Реальне втілення методичного задуму, відповідність форми уроку його завданням, жанрові твору, що вивчається, віковим особливостям учнів, можливостям вчителя.
5.      Теоретичний, змістовий рівень уроку, вирішення художньо – дослідницьких завдань: науковість матеріалу; робота з поняттями; глибина розкриття теми: встановлення причинно – наслідкових зв’язків;  морально – естетичний аспект уроку; кодування інформації (організація записів: схеми, плани, опорні конспекти); формулювання запитань і висновків.
6.      Дотримання і реалізація основних дидактичних принципів на уроці: реалізація всіх ланок процесу навчання: викладання нового матеріалу на високому рівні складності; усвідомлення процесу навчання; опора на випереджальний розвиток учнів; емоційний фактор навчання; прийоми емоційного стимулювання; організація контролю і обліку знань; індивідуальний і диференційований підхід; оцінка знань.
7.      Організація на уроці пошукової діяльності учнів: проблемний виклад матеріалу, вирішення проблемних запитань; об’єм самостійної творчої роботи на уроці; вміння застосовувати знання в новій ситуації; організація на уроці полілогу і діалогу; прийоми  підтримання  зацікавлення  і пошукового режиму  діяльності; розвиток мовлення учнів; вміння формулювати  самостійні висновки.
8.      Домашнє завдання: інструкція, об’єм, технологія виконання; диференціація домашнього завдання;  наявність проблеми, творчості, опора на ініціативу учнів.
9.      Методична і педагогічна майстерність вчителя: вміння коментувати художній текст; вміння вести евристичну бесіду: образність  і правильність мовлення: педагогічний такт; створення творчої атмосфери на уроці: раціональне використання  часу на уроці.
10.  Загальна оцінка уроку ( підсумок): естетичність уроку; філософський і духовний потенціал уроку; методичні і педагогічні знахідки ( відкриття )вчителя; реалізація основних цільових покладань; оцінка індивідуального стилю викладання і системи діяльності вчителя.
11.  Урок світової літератури  в силу специфіки (вивчення художніх творів в перекладах) і відмінності від уроків з інших предметів, де матеріалом роботи не є мистецтво, висуває до вчителя ряд вимог, що зв’язані з ефективністю спілкування: формування потреби в інформації і створення «установок» на читання; новизна  інформації по відношенню до тих уявлень, які склались в учнів, спільний ритм спілкування і вміння підтримати увагу співбесідників один до одного,  зачарованість партнером під час спілкування.

12.  Емоційне захоплення уроком світової літератури – це одне із найперших вимог до нього. Проблемна ситуація і здатність класу бути активними учасниками в її вирішенні, співвіднесення прийомів роботи, всього методичного інструментарію з характером теми і рівнем  навченості класу, різноманітність і виправданість видів діяльності, органічне включення в урок аудіо – і відеоматеріалів, зв’язок уроку, що проводиться, із попередніми та майбутніми уроками , очевидні переваги у розвитку кожного учня – такі основні параметри, за якими можна оцінити урок світової літератури

Комментариев нет: