27.2.15

Схема аналізу ліричного твору • 1. Короткі відомості про автора (передовсім ті, що допоможуть краще зрозуміти специфіку твору).
 • 2. Історія написання і видання твору (у разі потреби).
 • 3. Жанр твору (громадянська, інтимна, релігійна лірика тощо).
 • 4. Провідний мотив твору.
 • 5. Композиція твору (варто пам’ятати, що в ліричному творі сюжет відсутній, натомість увага зосереджується на певному почутті, виділяють такі композиційні етапи почуття:
  • а) вихідний момент у розвитку почуття;
  • б) розвиток почуття;
  • в) кульмінація (можлива);
  • г) резюме, або авторський висновок.
 • 6. Ключові образи твору (звернімо увагу, що найчастіше визначальним у ліриці є образ ліричного героя – це умовна дійова особа, думки й почуття якої розкриваються у ліричному творі).
 • 7. Які мовні засоби сприяють емоційному наснаженню твору (йдеться про лексику, тропи, фігури, фоніку), як саме?
 • 8. Версифікація твору (рими, спосіб римування, віршовий розмір, вид строфи), її роль у розкритті провідного мотиву.
 • 9. Підсумок.

Комментариев нет: