27.9.15

Контрольна робота в 11 класі з теми "Вступ. Із драматургії кінця ХІХ – ХХ століть"
Контрольна робота
Вступ. Із драматургії кінця ХІХ – ХХ століть

І варіант
І – ІІ рівні
1. Прототипом Нори Хельмер у драмі “Ляльковий дім” є:
а) письменниця Лаура Кілер;
б) актриса Елеонора Дузе;
в) одна із приятельок Ібсена.
2. Нора позичила гроші для того, щоб:
а) врятувати хворого чоловіка;
б) допомогти старому батькові;
в) утримувати родину у важкі часи.
3. Конфлікт у драмі “Ляльковий дім” виникає:
а) з приїздом фру Лінне;
б) появою Крогстада ;
в) за 8 років до зображеної дії.
4. “Ляльковий дім” за жанром – це :
а) трагікомедія;
б) соціально-психологічна драма;
 в) соціально-психологічна трагедія.
5. Відтворити атмосферу, що панує у маєтку (в І дії) допомагає ліричний пейзаж ( А. Чехов «Чайка»):
а) захід сонця, задуха перед грозою;
 б) сонячний літній день;
в) іде дощ, а в маєтку тепло і затишно.
6. Чехов розкриває приховані почуття Дорна з допомогою:
а) монологів героя;
б) ліричних пісень;
в) авторських ремарок.
7. Визначте особливості розвитку сценічної дії у п’єсі:
а) дія зумовлює протиставлення одухотвореного героя бездуховному середовищу;
б) дія розгортається суцільним потоком;
 в) дію зумовлюють любовні колізії.
8. Аркадіна обстоює естетичний принцип:
а) мистецтво має відображати життя;
б) потрібно розмежувати мистецтво і життя;
в) мистецтво має бути вищим за життя.
9. В основу комедії “Пігмаліон” покладено:
а) давньослов’янський міф ;
б) давньоіндійський міф;
в) давньогрецький міф.
10. П’єса “Пігмаліон” Б.Шоу присвячена:
а) дружині письменника Шарлотті;
б) актрисі Стеллі Патрік-Кемпбелл;
в) письменниці Кетрін Менсфілд.
11. Які риси характеру Елайзи Дулитл дали змогу героїні стати витонченою індивідуальністю:
а) щирість і відвертість;
б) енергійність і працьовитість;
 в) почуття власної гідності і природна моральність.
12. Головний парадокс п’єси “Пігмаліон” Б. Шоу:
а) парадокс людини;
б) парадокс освіти;
в) парадокс виховання.

ІІІ рівень
1.Що таке “ібсенізм»?
2. Чому представники «нової драми» віддавали перевагу відкритим фіналам у своїх творах?

ІV рівень
Які особливості драматургії зближують творчість Г. Ібсена і А. Чехова?Контрольна робота
Вступ. Із драматургії кінця ХІХ – ХХ століть

ІІ варіант
І – ІІ рівні
1. Вкажіть, скільки періодів  виділяють у творчості Г.Ібсена :
а) один;
 б) два;
в) три.
2. Читачі сприйняли п’єсу “Ляльковий дім” як:
а) маніфест жіночої емансипації;
б) возвеличення людського пошуку особистості;
 в)  піднесення людської сутності.
3. За словами Нори, “найбільше диво” станеться, коли:
а) Хельмер почне поважати її як особистість;
б) їхнє співжиття стане шлюбом;
в) Хельмер отримає посаду директора банку.
4. Зображення зіткнення внутрішніх прагнень героя з соціальними обставинами є характерною ознакою твору:
а) соціально-психологічного;
б) філософсько-інтелектуального;
 в) фольклорно-міфологічного.
5. Провідним конфліктом п’єси “Чайка” А. Чехова є зіткнення:
а)різних поглядів на мистецтво;
б) різних життєвих ідеалів;
в) ідеалів із реаліями життя.
6. У чому вбачає сенс свого мистецтва Ніна Зарєчна у фіналі твору:
а) славі і блиску;
б) умінні терпіти і нести свій хрест;
в) бути поруч з коханою людиною.
7. Між подіями перших трьох частин і четвертою частиною п’єси пройшло:
а) два роки;
б) три роки;
в) чотири роки.
8. Що становить головний сюжет чеховської п’єси:
а) те, що бачить глядач на сцені;
б) те, що глядач має відчути в підтексті;
в) те, про що йдеться у ремарках.
9. Конфлікт “драми ідей” полягає у зіткненні:
а) інтересів персонажів;
б) пристрастей персонажів;
 в) поглядів персонажів.
10. Комедія “Пігмаліон” Б. Шоу вибудувана за композиційною структурою:
а) пєси-дискусії;
б) пєси-параболи;
в) пєси-спостереження.
11. Індивідуальне і моральне перетворення Елайзи досягається за допомогою:
а) кохання;
б) виховання;
 в) мистецтва.
12. Визначте основну тему п’єси Б.Шоу “Пігмаліон”:
а) кохання; б) значення для людини правил поведінки, мови, манер в) духовне пробудження людини під впливом мистецтва.

ІІІ рівень
 1.  Які ознаки «нової драми» присутні в драмі Г. Ібсена «Ляльковий дім»?
                      2.  У чому полягає багатозначність символічного змісту образу чайки у тексті чеховського твору?

ІV рівень
У чому полягала «театральна революція» драматурга
Б. Шоу?


Комментариев нет: