4.10.15

Кластер "Модернізм"
https://docs.google.com/drawings/d/18McjtU70Z6vr2pycK8FeMQ8RGmQvHT7luqzu6Obbur4/edit?usp=sharing


Модернізм - загальна назва нових літературно-мистецьких течій ХХ ст. нереалістичного спрямування, що виникли як заперечення традиційних форм та естетики минулого.

Імпресіонізм (від фр.impression - вираження) - течія модернізму, яка відзначається витонченим відтворенням особистісних вражень та спостережень, мінливих миттєвих відчуттів та переживань.

Символізм (від грец. symbolon- знак, символ, ознака) - течія модернізму, в якій замість художнього образу, що відтворює певне явище, застосовується художній символ, що є знаком мінливого "життя душі" і пошуком "вічної істини".

Естетизм - погляд, згідно з яким естетичні цінності займають головне місце в культурі та життєвій позиції; напрямок в теорії мистецтва та літературній критиці.

Комментариев нет: