23.2.16

Контрольна робота в 11 класі з теми "Із літератури другої половини ХХ століття. Творчість Б. Брехта та А. Камю"11 клас
Контрольна робота
Із літератури другої половини ХХ століття. Творчість Б. Брехта та А. Камю
І варіант
І – ІІ рівні
1. Б. Брехт розрізняв два види театру:
а) «арістотелівський» і  «неарістотелівський»;
б) «арістотелівський» і «шекспірівський»;
в) «символічний» і «несимволічний».
2. В основу драми Б. Брехта покладено:
а) дію;
б) розповідь про неї;
в) враження.
3.Галілео Галілей у п’єсі «Життя Галілея» бореться за:
а) світове визнання;
б) перемогу істини;
в) своє життя.
4. Галілео Галілей вірить у:
а) Бога та божественне провидіння;
б) себе та свої можливості;
в) людину та її розум.
5. Слова «Нещасна та країна, яка не має героїв» належать:
а) Галілео Галілею;
б) Андреа;
в) Сагредо.
6. Міжнародного визнання Камю досяг після публікації:
а) трагедії «Калігула»;                                
б) повісті «Сторонній»;
в) есе «Міф про Сізіфа»;                              
7. Роман «Чума» побудований як:
а) хроніка зачумленого міста;    
б) щоденник Ріє;
в) зібрання спогадів про епідемію.
8. Ріє задумує і пише оповідь про чуму як:
а) історію перемоги над хворобою;  
б) гімн мужності й стійкості борців;
в) пересторогу на майбутнє.
9. Епіграф до роману (вислів Даніеля Дефо: «Якщо дозволяється зобразити ув’язнення через інше ув’язнення, то дозволяється також зобразити будь-який предмет через щось таке, що не існує взагалі»):
а) розкриває тему твору; 
б) пояснює задум автора;
в) виражає ідею твору.
10. Місто Оран змальоване як:
а) типове провінційне містечко;              
б) безлике потворне місто;
в) прокляте місто грішників.     

ІІІ рівень
1. В чому полягає  неоднозначність образу Галілея?
2. Що символізує чума та зачумлена людина в романі
А. Камю?

ІY рівень
Напишіть міні-твір на одну з тем:
1.      «Чума» - філософська притча письменника-мораліста.
2.        Чи мала сенс боротьба оранців?          
  

11 клас
Контрольна робота
Із літератури другої половини ХХ століття. Творчість Б. Брехта та А. Камю
ІІ варіант
І – ІІ рівні
1. «Життя Галілея» за жанром:
а) філософська драма;  
б) історична драма;       
в) психологічна драма.
2. Зонги, що передують кожній сцені драми «Життя Галілея»:
а) стисло передають, пояснюють її ідею та зміст;
б) вражають авторське ставлення до зображуваного;
в) формулюють проблему, що розглядається.
3. Художній конфлікт драми «Життя Галілея» - боротьба:
а) Галілея з неуцтвом та інквізицією;
б) церкви з розповсюдженням науки, знань;
в) різних світоглядних систем та ідей.
4. Основна проблема драми «Життя Галілея»:
а) відповідальність вченого за наслідки своєї діяльності;
б) складні стосунки вчених і релігійних сил;
в) вибір між матеріальним благополуччям та істиною.
5. Галілей переїжджає з Падуї до Флоренції, бо:
а) рятується від переслідувань інквізиції;
б) Флоренція – батьківщина руху гуманізму;
в) шукає матеріальної незалежності, свободи.
6. Оран опановує жах після:
а) офіційного визнання чуми;  
б) оголошення в місті карантину;
в) проповіді отця Панлю.
7. Першим замовчування чуми наважився зруйнувати:
а) Ріє;                                                            
 б) Рішар;
в) Кастель.
8.   Знайдіть помилкове твердження: «Те, що Ріє пише про себе в третій особі, дає Камю змогу:
а) наблизити суб’єктивну оповідь до стилю документа;
б) написати неупереджену колективну історію;
в) приховати авторську позицію за фігурою оповідача.
9. Тарру сказав, що єдиний його злочин – схвалення того, що вбиває дітей і дорослих, про:
а) Коттара;    
 б) Панлю;
в) Рішар.                                                      
10. Центральною ідеєю роману «Чума» є:
а) стоїчний опір загальному безглуздю;  
б) примирення з нездоланним злом;
в) відмежування від зла в особистому житті.

ІІІ рівень
1. Які риси «епічного театру»  є в драмі «Життя Галілея»?
2. Чому доктор Ріє всупереч усьому бореться з чумою?


ІY рівень
Напишіть міні-твір на одну з тем:
1.      «Соромно бути щасливим одному».
2.      Чи варто боротися з чумою, якщо її бацила ніколи не вмирає?


Комментариев нет: