7.3.16

Контрольна робота в 9 класі з теми "Із літератури романтизму"9 клас
Контрольна робота
Із літератури романтизму
І варіант
І – ІІ рівні
1. У романтизмі переважає:
А) об’єктивне начало;
Б) суб’єктивне начало ( акцент не на зображенні, а на вираженні почуттів, мрій, настроїв);
В) раціональне начало.
2. Першим циклом  збірки Г. Гейне «Книга пісень» є:
А) «Ліричне інтермецо»;
Б) «Знову на батьківщині»;
В) «Страждання юності».
3. З’ясуйте значення епітета «неживі» у вірші Г. Гейне «Чому троянди немов неживі…»:
А) зів’ялі квіти;
Б) символ смерті ліричного героя;
В) символ втрати коханої і кохання.
4. У вірші Г. Гейне «Вечірні промені ясні…» з’являються символічні образи птахів:
А) журавлів;
Б) голубів;
В) чайок.
5. Основою для написання вірша Д. Байрона «Мій дух як ніч…» стала історія царя:
А) Саула;
Б) Соломона;
В) Ірода.
6. Визначте основну тему вірша Байрона «Мій дух як ніч»:
А) кохання;
Б) смерть;
В) зіткнення суперечливих начал у душі людини, самотність.
7. Прометей в однойменному вірші Байрона є втіленням:
А) титанізму;
Б) богоборчої енергії;
В) одвічної драми людського духу й внутрішньої свободи.
8. Вкажіть, чому А. Міцкевич опинився в Криму:
А) він здійснив мандрівку до Криму з власної ініціативи;
Б) там перебував у засланні;
В) подорож до Криму поет здійснив на запрошення О. Пушкіна.
9. Визначте, кому належав палац, який описує А. Міцкевич у сонеті «Бахчисарай»:
А) царю Миколі І;
Б) графу Воронцову;
В) хану Гірею.
10. У поетичних рядках із сонета «Буря» А. Міцкевича
"Згасає сонця диск – і гаснуть з ним надії" використаний художній засіб:
а) контраст;
б) метафора;
в) порівняння.

ІІІ рівень
1.      Проаналізуйте вірш А. Міцкевича (на ваш вибір).
2.      Дайте загальну характеристику «Книзі пісень» Г. Гейне.

ІV рівень
Риси романтичного героя в образі Мазепи ( Байрон «Мазепа»).9 клас
Контрольна робота
Із літератури романтизму
ІІ варіант
І – ІІ рівні
1. Головний герой романтизму:
А) пристосовується до реальної дійсності;
Б) не сприймає буденність, вирізняється з-поміж свого оточення;
В) знаходить у буденному прекрасне.
2. Кохання в «Книзі пісень» Г. Гейне зображується як:
А) руйнівна стихія;
Б) першооснова буття;
В) гріховне почуття.
3. Назвіть провідний мотив вірша Г. Гейне «Коли розлучаються двоє…»:
А) думка про смерть;
Б) печаль розлуки;
В) пошук шляху до Бога.
4. Захід сонця у вірші Г. Гейне «Вечірні промені ясні…» символізує:
А) старість ліричного героя;
Б) близьку розлуку;
В) втрату надій у серці ліричного героя.
5. З’ясуйте, який музичний інструмент з’являється у вірші Д. Байрона «Мій дух як ніч»:
А) скрипка;
Б) арфа;
В) флейта.
6. Основною ідеєю вірша Байрона «Мій дух як ніч» є утвердження сили:
А) Бога;
Б) мистецтва, що просвітлює душу;
В) кохання.
7. Визначте пафос вірша Байрона «Прометей»:
А) трагізм долі героя;
Б) утвердження «духу бунтарства», заклик до звільнення людства;
В) співчуття людству, що залишилося без свого ватажка.
8. З’ясуйте, за якою країною сумує ліричний герой «Кримських сонетів» А. Міцкевича:
А) Росією;
Б) Польщею;
В) Литвою.
9. У сонеті «Бахчисарай» А. Міцкевича відтворено атмосферу:
А) занепаду, смерті;
Б) розквіту природи, буяння життєвих сил;
В) байдужості до всього.
10. З’ясуйте, з якою квіткою порівнюється героїня сонета А. Міцкевича «Гробниця Потоцької»:
А) білою лілією;
Б) ніжною конвалією;
В) молодою трояндою.

ІІІ рівень
1.      Проаналізуйте вірш Г. Гейне (на ваш вибір).
2.      Дайте загальну характеристику «Кримським сонетам» А. Міцкевича.

ІV рівень
Риси байронічного героя в образі Мазепи (Байрон «Мазепа»).


Комментариев нет: