7.9.16

Перелік навчальної літератури для використання у 2016-2017 н.р.Зарубіжна література
Основні навчальні програми

1 Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Зарубіжна література. 5-9 класи» (колектив авторів, керівник колективу Ніколенко О.М.) 5-8 Сайт МОН» Наказ МОН від 29.05.2015 № 585
2 Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Зарубіжна література. 5-12 класи» 9 Перун Лист МОН від 23.12.2004 № 1/11-6611
3 Програми для поглибленого вивчення зарубіжної літератури. (колектив авторів, керівник Ковбасенко Ю.І, науковий редактор Наливайко Д.С.) 9 Газета «Зарубіжна література» Лист МОН від 20.10.2008 № 1/11-5030
4 Світова література. Програми для профільного навчання для учнів загаль-ноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний, спортивний напрями, суспільно-гуманітарний напрям (економічний профіль). Рівень стандарту (укл. Ковбасенко Ю.І. – керівник та ін.) 10-11 Грамота Наказ МОН від 14.07.2016 № 826
5 Світова література. Програми для профільного навчання для учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Художньо-естетичний напрями, суспільно-гуманітарний напрям (історичний, правовий, філософський профілі). Академічний рівень (укл. Ковбасенко Ю.І. – керівник та ін.) 10-11 Сайт МОН Наказ МОН від 28.10.2010 № 1021
6 Світова література. Програми для профільного навчання для учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям. Профільний рівень (укл. Ковбасенко Ю.І. – керівник та ін.) 10-11 Сайт МОН Наказ МОН від 28.10.2010 № 1021
Навчальні програми курсів за вибором та факультативів
7 Світова література. Програма факультативних курсів для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-7 класи (укладачі Гнаткович Т.Д., Хилинець А.А., Тонкошкурова Л.І.) 5-7 Видавничо-інформаційний центр ЗПІПО Лист ІІТЗО від 31.12.2014 № 14.1/12-Г-1925
8 Збірник програм факультативів та курсів за вибором із зарубіжної літератури. 5-7 класи (заг. ред. Химери Н.В.) 5-7 Київський ОІПОПК - Лист ІІТЗО від 29.05.2015 № 14.1/12-Г-333
9 Збірник програм факультативів та курсів за вибором із зарубіжної літератури. 8-11 класи (заг. ред. Химери Н.В.) 8-11 Київський ОІПОПК - Лист ІІТЗО від 29.05.2015 № 14.1/12-Г-335
10 Навчальна програма факультативного курсу «Світовий театр і література» (автор Теодорович В.Г.) 10 (11) Київський ОІПОПК Лист ІІТЗО від 10.07.2014 № 14.1/12-Г-1141

Основні підручники

11 Світова література (підручник) Волощук Є.В. 5 Генеза Наказ МОНмолодьспорту від 04.01.2013 № 10
12 Світова література (підручник) Ніколенко О.М., Конєва Т.М., Орлова О.В., Зуєнко М.О., Кобзар О.І. 5 Грамота Наказ МОНмолодьспорту від 04.01.2013 № 10
13 Світова література (підручник) Волощук Є.В. 6 Генеза Наказ МОН від 07.02.2014 № 123
14 Світова література (підручник) Ніколенко О.М., Конєва Т.М., Орлова О.В., Зуєнко М.О., Кобзар О.І. 6 Грамота Наказ МОН від 07.02.2014 № 123
15 Зарубіжна література (підручник) Міляновська Н.Р. 7 Астон Наказ МОН від 20.07.2015 № 777
16 Зарубіжна література (підручник) Волощук Є.В. 7 Генеза Наказ МОН від 20.07.2015 № 777
17 Зарубіжна література (підручник) Ніколенко О.М., Конєва Т.М., Орлова О.В., Зуєнко М.О., Кобзар О.І. 7 Грамота Наказ МОН від 20.07.2015 № 777
18 Зарубіжна література (підручник) Ніколенко О.М., Зуєнко М.О., Стороха Б.В. 8 ТзОВ «Видавництво «Грамота» Наказ МОН від 10.05.2016 № 491
19 Зарубіжна література (підручник) Ніколенко О.М., Туряниця В.Г. 8 ТзОВ «Видавництво «Грамота» Наказ МОН від 10.05.2016 № 491
20 Зарубіжна література (підручник) Паращич В.В., Фефілова Г.Є. 8 ТзОВ «Видавнича група «Основа» Наказ МОН від 10.05.2016 № 491
21 Зарубіжна література (підручник) Сімакова Л.А., Снєгірьова В.В. 8 ТзОВ «Абетка» Наказ МОН від 10.05.2016 № 491
22 Зарубіжна література (підручник) Ковбасенко Ю.І., Ковбасенко Л.В. 8 ТзОВ «Літера ЛТД» Наказ МОН від 10.05.2016 № 491
23 Зарубіжна література (підручник) Волощук Є.В., Слободянюк О.М, 8 ТОВ «Видавництво «Генеза» Наказ МОН від 10.05.2016 № 491
24 Зарубіжна література (підручник) Кадоб’янська Н.М., Удовиченко Л.М. 8 ТОВ «Фоліо» Наказ МОН від 10.05.2016 № 491
25 Зарубіжна література (підручник) Міляновська Н.Р. 8 ТзОВ «Видавництво «Астон» Наказ МОН від 10.05.2016 № 491
26 Зарубіжна література (підручник для ЗНЗ з поглибленим вивченням філології) Богосвятська А.-М. І., Ковальова Л.Л. 8 ДП ВСВ «Світ» Наказ МОН від 10.05.2016 № 491
27 Зарубіжна література (підручник) Ковбасенко Ю.І. 9 Грамота Наказ МОН від 02.02.2009 № 56
28 Зарубіжна література (підручник) Назарець В.М. 9 Вежа Наказ МОН від 02.02.2009 № 56
29 Зарубіжна література (підручник) Ніколенко О.М., Столій І.Л. 9 Ранок Наказ МОН від 02.02.2009 № 56
30 Зарубіжна література (підручник) Півнюк Н.О., Гребницька Н.М., Строганова Г.М. 9 Освіта Наказ МОН від 02.02.2009 № 56
31 Світова література (академічний, профільний рівень) Звиняцковський В.Я. 11 Генеза Наказ МОНмолодьспорту від 16.03.2011 № 235
32 Світова література (рівень стандарту) Ісаєва О.О., Клименко Ж.В., Мельник А.О. 11 СИЦИЯ Наказ МОНмолодьспорту від 16.03.2011 № 235
33 Світова література (рівень стандарту) Ковбасенко Ю.І. 11 Грамота Наказ МОНмолодьспорту від 16.03.2011 № 235
34 Світова література (академічний, профільний рівень) Ковбасенко Ю.І. 11 Грамота Наказ МОНмолодьспорту від 16.03.2011 № 235

Додаткові підручники та навчальні посібники

35 Світова література. Зошит для контрольних та самостійних робіт Волощук Є В. 5 Генеза Лист ІІТЗО від 12.07.2013 №14.1/12-Г-308
36 Світова література. Зошит для контрольного оцінювання Ніколенко О.М., Бекерська Р.А. 5 Грамота Лист ІІТЗО від 01.03.2013 № 14.1/12-Г-98
37 Світова література. Зошит для контрольного оцінювання Ніколенко О.М., Бекерська Р.А. 5 Грамота Лист ІІТЗО від 01.03.2013 № 14.1/12-Г-99
38 «Золота книжка для читання. Хрестоматія зі світової літератури для 5 класу. (Художні твори мовами оригіналів)» Ніколенко О.М., Зуєнко М.О., Кобзар О.І. 5 Грамота Лист ІІТЗО від 22.05.2013 № 14.1/12-Г-173
39 «Срібна книжка для читання. Хрестоматія зі світової літератури для 5 класу. Художні твори в оригіналі» Ніколенко О.М., Конєва О.В., Орлова О.В. 5 Грамота Лист ІІТЗО від 22.05.2013 № 14.1/12-Г-174
40 «Методичні матеріали до уроків світової літератури в 5 класі», «Зошит для робіт зі світової літератури для учнів 5 класу» (навчально-методичний комплект) за заг. редакцією Химери Н.В. 5 Київський ОІПОПК Лист ІІТЗО від 19.07.2013 № 14.1/12-Г-349
41 Світова література. Зошит для поточного та тематичного оцінювання Карліна Л.О., Андронова Л.Г. 5 ПЕТ Лист ІІТЗО від 31.07.2013 № 14.1/12-Г-453
42 Світова література. Посібник-хрестоматія для загальноосвітніх навчальних закладів Щавурський Б.Б. 5 Навчальна книга­Богдан Лист ІІТЗО від 21.05.2014 № 14.1/12-Г-729
43 Світова література. Посібник-хрестоматія Міляновська Н.Р. 5 Мандрівець Лист ІІТЗО від 10.07.2014 № 14.1/12-Г-1142
44 Світова література. Завдання для поточного та контрольного оцінювання Дворницька І.П. 5 Мандрівець Лист ІІТЗО від 30.05.2014 №14.1/12-Г-798
45 Світова література. Універсальний комплект контролю навчальних досягнень учнів Столій І.Л. 5 Ранок Лист ІІТЗО від 10.07.2014 № 14.1/12-Г-1146
46 Світова література. Хрестоматія Столій І.Л. 5 Ранок Лист ІІТЗО від 10.07.2014 № 14.1/12-Г-1145
47 Світова література. Хрестоматія до уроків позакласного читання Зіневич Л.С., Сипко Л.М. 5 Астон Лист ІІТЗО від 29.10.2014 № 14.1/12-Г-1704
48 Тест-контроль. Світова література Шевченко Н.В. 5 ПЕТ Лист ІІТЗО від 29.10.2014 № 14.1/12-Г-1701
49 Світова література. Хрестоматія + твори для позакласного читання Гарбуз В.М. 5 ПЕТ Лист ІІТЗО від 29.10.2014 № 14.1/12-Г-1703
50 Перевірка предметних компетентностей. Зарубіжна література. 5 клас. Збірник завдань для оцінювання навчальних досягнень учнів Ніколенко О.М. 5 Перевесло Лист ІІТЗО від 25.06.2015 № 14.1/12-Г-575
51 Світова література. Хрестоматія Столій І.Л. 6 Ранок Лист ІІТЗО від 10.07.2014 № 14.1/12-Г-1147
52 Світова література. Універсальний комплект контролю навчальних досягнень учнів Столій І.Л. 6 Ранок Лист ІІТЗО від 29.12.2014 № 14.1/12-Г-1890
53 Світова література. Посібник-хрестоматія Міляновська Н. 6 Астон Лист ІІТЗО від 29.10.2014 № 14.1/12-Г-1702
54 Світова література. Хрестоматія до уроків позакласного читання Зіневич Л.С., Сипко Л.М. 6 Астон Лист ІІТЗО від 29.12.2014 № 14.1/12-Г-1890
55 Світова література. Зошит для поточ-ного та тематичного оцінювання Карлін Л.О., Лавренко Т.В. 6 ПЕТ Лист ІІТЗО від 18.11.2014 № 14.1/12-Г-1784
56 Світова література. Хрестоматія Гарбуз В.М. 6 ПЕТ Лист ІІТЗО від 18.11.2014 № 14.1/12-Г-1785
57 Світова література. Зошит для контрольних та самостійних робіт Волощук Є В., Слободянюк О. 6 Генеза Лист ІІТЗО від 30.05.2014 №14.1/12-Г-799
58 Зошит для контрольних робіт зі світової літератури. Ніколенко О.М., Бекерська Р.А. 6 Грамота Лист ІІТЗО від 21.05.2014 № 14.1/12-Г-722
59 Робочий зошит зі світової літератури Ніколенко О.М., Бекерська Р.А. 6 Грамота Лист ІІТЗО від 21.05.2014 № 14.1/12-Г-723
60 Тест-контроль. Зарубіжна література Колодяжна О.П. 6 ВД «Весна» Лист ІІТЗО від 05.06.2015 № 14.1/12-Г-406
61 Перевірка предметних компетентностей. Зарубіжна література. 6 клас. Збірник завдань для оцінювання навчальних досягнень учнів Ніколенко О.М. 6 Перевесло Лист ІІТЗО від 25.06.2015 № 14.1/12-Г-576
62 «Методичні матеріали до уроків зарубіжної літератури у 7 класі (з мультимедійними додатками)» та «Зошит практичних завдань із зарубіжної літератури для учнів 7 класу з DVD – диском» заг. ред. Химери Н.В. 7 Київський ОІПОПК- Лист ІІТЗО від 29.05.2015 № 14.1/12-Г-334
63 Зарубіжна література. Зошит для по-точного та тематичного оцінювання. Косогова О.О. 7 ПЕТ Лист ІІТЗО від 25.06.2015 № 14.1/12-Г-452
64 Зарубіжна література. Хрестоматія Гарбуз В.М. 7 ПЕТ Лист ІІТЗО від 25.06.2015 № 14.1/12-Г-590
65 Зарубіжна література. Хрестоматія. 7 клас (серія «Вершини далекі і близькі») Столій І.Л. 7 Літера ЛТД Лист ІІТЗО від 25.06.2015 № 14.1/12-Г-598
66 Зарубіжна література. Зошит для контролю навчальних досягнень учнів Столій І.Л. 7 Ранок Лист ІІТЗО від 25.06.2015 № 14.1/12-Г-607
67 Перевірка предметних компетентностей. Зарубіжна література. 7 клас. Збірник завдань для оцінювання навчальних досягнень учнів Ніколенко О.М. 7 Перевесло Лист ІІТЗО від 25.06.2015 № 14.1/12-Г-577
68 Зошит для контрольних робіт із зарубіжної літератури. 7 клас Ніколенко О.М. 7 Грамота Лист ІІТЗО від 25.06.2015 № 14.1/12-Г-605
69 Зарубіжна література. 7 клас. Зошит для контрольних та самостійних робіт Волощук Є., Слободянюк О. 7 Генеза Лист ІІТЗО від 25.06.2015 № 14.1/12-Г-574
70 «Срібна книжка». Хрестоматія із зарубіжної літератури Ніколенко О.М., Орлова О.В., Кушнірова Т.В., Орлов О.П. 7 Грамота Лист ІМЗО від 17.12.2015 № 2.1/12-Г-114
71 Зарубіжна література. Хрестоматія Міляновська Н.Р. 7 ТзОВ «Видавництво «Астон» Лист ІМЗО від 21.04.2016 № 2.1/12-Г-166
72 Зарубіжна література. Тест-контроль Химера Н. В. 8 ВД «Весна» Лист ІМЗО від 21.04.2016 № 2.1/12-Г-165
73 Зарубіжна література. Зошит для контролю навчальних досягнень учнів Столій І.Л., Полуях Н.С. 8 Ранок Лист ІМЗО від 23.06.2016 № 2.1/12-Г-407
74 Зарубіжна література. Зошит практичних завдань За заг. ред. Химери Н.В. 8 Автор Лист ІМЗО від 23.06.2016 № 2.1/12-Г-411
75 Зарубіжна література. Зошит для контрольних і самостійних робіт Волощук Є., Слободянюк О. 8 ТОВ «Видавництво «Генеза» Лист ІМЗО від 23.06.2016 № 2.1/12-Г-412
76 Зарубіжна література. Хрестоматія Столій І.Л., Полуях Н.С. 8 ТОВ «Літера ЛТД» Лист ІМЗО від 23.06.2016 № 2.1/12-Г-409
77 Стилістичний аналіз художнього твору на уроках зарубіжної літератури в старших класах Таранік-Ткачук К.В. 8-11 Грамота Лист ІІТЗО від 22.08.2013 № 14.1/12-Г-557
78 Світова література (посібник-хрестоматія) Міляновська Н. 9 Астон Лист ІІТЗО від 07.12.2014 № 1.4/18-Г-479
79 Хрестоматія зі світової літератури. Столій І.Л. 9 Ранок Лист ІІТЗО від 24.09.2012 № 14.1/12-Г-289
80 Світова література. Хрестоматія упорядник Несторова О.І. 9 ФОП Співак Лист ІІТЗО від 14.02.2012 № 14.1/12-Г-50
81 Світова література. Зошит для поточ-ного та тематичного оцінювання Косогова О.О. 9 ПЕТ Лист ІІТЗО від 31.07.2013 № 14.1/12-Г-450
82 Світова література. Хрестоматія Андронова Л.Г., Карлін Л.О. 9 ПЕТ Лист ІІТЗО від 18.11.2014 № 14.1/12-Г-1788
83 Зошит для контрольних робіт зі світової літератури Лавренчук В.П., Лавренчук М.В. 9 Рівенський ОІППО Лист ІІТЗО від 27.02.2014 № 14.1/12-Г-230
84 Хрестоматія. Світова література Пустовойтова В.Є. 9 Торсінг плюс Лист ІІТЗО від 04.03.2014 № 14.1/12-Г-311
85 Світова література. Посібник-хрестоматія Міляновська Н.Р. 9 Мандрівець Лист ІІТЗО від 10.07.2014 № 14.1/12-Г-1140
86 Зарубіжна література. 9 клас. Хрестоматія Ковбасенко Ю.А. 9 Грамота Лист ІІТЗО від 25.06.2015 № 14.1/12-Г-608
87 Зарубіжна література. 9 клас. Зошит для тематичного оцінювання Баліна К.Н., Юсипович І.В. 9 Грамота Лист ІІТЗО від 25.06.2015 № 14.1/12-Г-609
88 Світова література (посібник-хрестоматія) Міляновська Н.Р. 10 Астон Лист ІІТЗО від 19.11.2012 № 14.1/12-Г-357
89 Хрестоматія зі світової літератури Столій І.Л. 10 Ранок Лист ІІТЗО від 24.09.2012 № 14.1/12-Г-285
90 Світова література (посібник-хрестоматія) Ніколенко О.М. 10 Грамота Лист ІІТЗО від 22.05.2013 № 14.1/12-Г-175
91 Світова література. Зошит для поточного та тематичного оцінювання Проценко Т.В. 10 ПЕТ Лист ІІТЗО від 31.07.2013 № 14.1/12-Г-449
92 Світова література. Хрестоматія. Академічний та профільний рівні Андронова Л.Г., Карліна Л.О. 10 ПЕТ Лист ІІТЗО від 18.11.2014 № 14.1/12-Г-1786
93 Зошит для контрольних робіт зі світової літератури Лавренчук В.П., Лавренчук М.В. 10 Рівенський ОІППО Лист ІІТЗО від 27.02.2014 № 14.1/12-Г-229
94 Світова література (посібник-хрестоматія) Ніколенко О.М., Зуєнко М.О., Люлька В.М., Воробйов С.Г., Зуєнко О.А. 11 Грамота Лист ІІТЗО від 22.05.2013 № 14.1/12-Г-172
95 Світова література. Хрестоматія. Академічний та профільний рівні. Андронова Л.Г., Карліна Л.О. 11 ПЕТ Лист ІІТЗО від 18.11.2014 № 14.1/12-Г-1787
96 Світова література. Зошит для поточного та тематичного оцінювання Нестерова О.І. 11 ПЕТ Лист ІІТЗО від 31.07.2013 № 14.1/12-Г-448
97 Зошит для контрольних робіт зі світової літератури Лавренчук В.П., Лавренчук М.В. 11 Рівенський ОІППО Лист ІІТЗО від 27.02.2014 № 14.1/12-Г-228
98 Хрестоматія зі світової літератури Столій І.Л. 11 Ранок Лист ІІТЗО від 24.09.2012 № 14.1/12-Г-286
99 Комплексний зошит для контролю знань. Світова література. Рівень стандарту Столій І.Л. 11 Ранок Лист ІІТЗО від 24.09.2012 № 14.1/12-Г-287
100 Комплексний зошит для контролю знань. Світова література. Академічний рівень Столій І.Л. 11 Ранок Лист ІІТЗО від 24.09.2012 № 14.1/12-Г-288
101 Світова література за всією шкільною програмою Шевченко Н.В., Косогова О.О. 5-11 Весна Лист ІІТЗО від 13.08.2012 № 14.1/12-Г-208
102 Світова література. Посібник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. 2014 Штейнбук Ф.М., Таранік-Ткачук К.В., Гудзь О.О., Дворницька І.П. 5-11 Грамота Лист ІІТЗО від 24.02.2014 № 14.1/12-Г-174

Методична література

103 Світова література. Книжка для вчителя (календарно-тематичне планування та розробка уроків) Волощук Є В., Слободянюк О.М. 5 Генеза Лист ІІТЗО від 12.07.2013 № 14.1/12-Г-989
104 Книжка для вчителя. Уроки світової літератури Ніколенко О.М., Мацевко-Бекерська Л.В., Орлова О.В. та ін. 5 Грамота Лист ІІТЗО від 16.07.2013 № 14.1/12-Г-331
105 Оцінювання навчальних досягнень учнів 5-11 класів із зарубіжної літератури Гнатович Т.Д., Котусенко О.Ю., Химера Н.В. 5-11 ЗІППО Лист ІМЗО від 17.12.2015 № 2.1/12-Г-113
106 «Методичні матеріали до уроків світової літератури в 6 класі (з мультимедійними додатками)», «Зошит для робіт зі світової літератури для учнів 6 класу» (навчально-методичний комплект) за заг. редакцією Химери Н.В. 6 Київський ОІПОПК Лист ІІТЗО від 30.05.2014 № 14.1/12-Г-800
107 Книжка для вчителя. Уроки зі світової літератури. 6 клас Ніколенко О.М., Мацевко-Бекерська Л.В., Орлова О.В. 6 Грамота Лист ІІТЗО від 10.07.2014 № 14.1/12-Г-1144
108 Зарубіжна література. Книга для вчителя (з мультимедійними додатками) Химера Н.В. 8 Автор Лист ІМЗО від 23.06.2016 № 2.1/12-Г-410
109 Зарубіжна література. 9 клас. Книжка для вчителя Баліна К.Н., Юсипович І.В. 9 Грамота Лист ІІТЗО від 25.06.2015 № 14.1/12-Г-610
110 Урок літератури. Роздуми літературознавця про шкільну методику Шалагінов Б.Б. Грамота Лист ІІТЗО від 15.08.2012 № 1.4/12-Г-232

Серія «Шкільна бібліотека»

111 Януш Корчак «Мацюсеві пригоди» Передмова В.Чайковського 5 Фоліо Лист ІІТЗО від 10.07.2014 № 14.1/12-Г-1143
112 І.А.Крилов «Басни» Передмова Андронової Л.Г. 6 ТОВ «Шанс» Лист МОН від 05.06.2013 № 1/11-9509
113 Айвенго (українською мовою) Скотт В. 7 Фоліо Лист ІІТЗО від 16.02.2012 № 14.1/10-453
114 Звіробій (російською мовою) Купер Ф. 7 Фоліо Лист ІІТЗО від 15.08.12 № 14.1/12-Г-235
115 Шарль де Костер «Легенда про Тиля Уленпігеля» Передмова і коментарі В.Л. Скуратівського 7 Фоліо Лист ІМЗО від 21.04.2016 № 2.1/12-Г-168
116 Мобі Дік (українською мовою) Мелвін Г. 8 Фоліо Лист ІІТЗО від 16.02.2012 № 14.1/10-453
117 Гаргантюа і Пантагрюель (українською мовою) Рабле Ф. 8 Фоліо Лист ІІТЗО від 16.02.2012 № 14.1/10-453
118 Гомер «Одісея» Передмова К.С.Забарила, примітки Бориса Тена 8 Фоліо Лист ІМЗО від 21.04.2016 № 2.1/12-Г-170
119 Гамлет. Сон у літню ніч. Венеціан-ський купець (російською мовою) Шекспір В. 8 Фоліо Лист ІІТЗО від 15.08.2012 № 14.1/12-Г-234
120 Шекспір В. «Ромео і Джульєтта. Король Лір» Післямова і коментарі Т.В.Надозірної 8 Фоліо Лист ІМЗО від 21.04.2016 № 2.1/12-Г-167
121 Акутагава Р. «Брама Расьомон» Передмова Б.П.Яценка 9 Фоліо Лист ІМЗО від 21.04.2016 № 2.1/12-Г-171
122 Пушкін О. «Избранные произведения» Передмова Ніколенко О.М. 9 ТОВ «Шанс» Лист МОН від 05.06.2013 № 1/11-9508
123 Лермонтов М. «Избранные произведения» Передмова Андронова Л.Г. 9 ТОВ «Шанс» Лист МОН від 05.06.2013 № 1/11-9505
124 Консуело (українською мовою) Санд Ж. 9 Фоліо Лист ІІТЗО від 16.02.2012 № 14.1/10-453
125 Малюк Цахес. Золотий горнець (українською мовою) Гофман Ернест Теодор Амадей 9 Фоліо Лист ІІТЗО від 16.02.2012 № 14.1/10-453
126 Недоросток (українською мовою) Фонвізін Д. 9 Фоліо Лист ІІТЗО від 16.02.2012 № 14.1/10-453
127 Толстой Л. «Анна Каренина» у 2-х томах Передмова Ніколенко О.М. 10 ТОВ «Шанс» Лист МОН від 05.06.2013 № 1/11-9502
128 Достоевский Ф. «Преступление и наказание» Передмова Єременко О.В. 10 ТОВ «Шанс» Лист МОН від 05.06.2013 № 1/11-9496
129 Стендаль «Пармський монастир» Передмова Д.С.Наливайка 10 Фоліо Лист ІМЗО від 21.04.2016 № 2.1/12-Г-175
130 Вайлд О. «Портрет Доріана Грея» Передмова і коментарі Р.І.Доценка 10 Фоліо Лист ІМЗО від 21.04.2016 № 2.1/12-Г-174
131 Чехов А. «Избранные произведения» Передмова Ніколенко О.М. 11 ТОВ «Шанс» Лист МОН від 05.06.2013 № 1/11-9504
132 Ми (російською мовою) Замятін Є. 11 Фоліо Лист ІІТЗО від 15.08.2012 № 14.1/12-Г-236
133 Кафка Ф. «Процес» Передмова Д.В.Затонського 11 Фоліо Лист ІМЗО від 21.04.2016 № 2.1/12-Г-169
134 Цвейг С. «Лист незнайомки» Передмова Д.В.Затонського 11 Фоліо Лист ІМЗО від 21.04.2016 № 2.1/12-Г-172
135 Сенкевич Г. «Вогнем і мечем» Передмова і словник історичних постатей Р.П.Радишевського) 11 Фоліо Лист ІМЗО від 21.04.2016 № 2.1/12-Г-173

Комментариев нет: