1.10.16

Контрольна робота у 8 класі з теми "Священні книги людства як пам’ятки культури і джерело літератури"8 клас
Контрольна робота
Священні книги людства як пам’ятки культури і джерело літератури
І варіант

І рівень
1. Література – це мистецтво…
А) слова;
Б) руху;
В) пензля.

2.  Слово «Євангеліє» означає…
А) нова радість;
Б) блага звістка;
В) прихід Бога.

3.  До Нового Заповіту увійшли … Євангелій
А)3;
Б)4;
В)5.

4. Псалми – це…
А) пісні розважального характеру;
Б) пісні релігійного характеру;
В)біблійні притчі.

5. «Ряд каменів, ряд цеглин у стіні» перекладається як…
А) Коран;
Б) сура;
В) аят.

6. Веди мають… походження
А) давньоарабське;
Б) давньоіндійське;
В)давньоєврейське.


ІІ рівень
1. Установіть відповідність між пам’ятками словесності  та дослівним значенням їх назв
1. Веди                                    а – слово
2. Біблія                                  б – священне знання
3.Коран                                   в – книга
                                                  Г – те, що читають

2.  Дайте визначення
Літературний процес – це…

3.  Поясніть вислів
«Терновий вінок»

ІІІ рівень
1. До чого закликає Ісус Христос в Нагірній проповіді?

2. Чи можна стверджувати, що Веди, Біблія, Коран – це не лише релігійні книги, вони мають художню цінність?

ІV рівень (1 тема на вибір)
1. Біблійні сюжети у світовій культурі.

2. Найскладніша заповідь.

3.  Головні цінності християнства.                          


8 клас
Контрольна робота
Священні книги людства як пам’ятки культури і джерело літератури
ІІ варіант

І рівень
1.Термін «всесвітній літературний процес» виник у …
А)10-20 рр. ХХ ст.;
Б)20-30 рр. ХХ ст.;
В)30-40рр.ХХ ст.

2. Слово «Веди» означає…
А) читання;
Б) духовне знання;
В) сповідь.

3. Найдавніша частина Вед…
А) Рігведа;
Б) Самаведа;
В) Яджурведа.

4. Усього у Корані … сур
А)112;
Б)113;
В)114.

5. Євангеліє написано…
А)давньогрецькою мовою;
Б) давньоєврейською мовою;
В) давньоарабською мовою.

6. Аяти – це … Корану
А)заголовки;
Б) розділи;
В) фрагменти.


ІІ рівень
1.Установіть відповідність між світовими релігіями та їх священними книгами     
А)Біблія                            а)іслам
2)Веди                              б) буддизм
3)Коран                            в) християнство
                                           Г) іудейство

2. Дайте визначення
Притча – це…

3.Поясніть вислів
«Нести свій хрест»

ІІІ рівень
1.Морально-філософський зміст біблійного сюжету про Каїна і Авеля.

2. Чи можуть священні книги різних релігій бути культурним надбанням інших віро сподівань?

ІV рівень (1 тема на вибір)
1. Біблійні сюжети у світовій культурі.

2. Найскладніша заповідь.

3.  Головні цінності християнства.                          
Комментариев нет: