24.6.17

Античність


Презентація епохи

Назва
античність
Визначення
сукупність надбань давніх греків і римлян, що є фундаментом європейської культури
Хронологічні рамки
VIII ст. до н. е. - V ст. н. е.
Основа античної літератури
міфологія
Панівна форма літературних творів
поезія
Головна цінність античної літератури
людина

Літературні роди
епос, лірика, драма
Представники
Давньогрецька література:  епічні поеми Гомера (Іліада" та "Одіссея");  найвідоміші поети Тіртей, Архілох, Сапфо, Анакреонт, Солон, Алкман; трагіки Софокл, Есхіл, Евріпід; комедіограф Арістофан.
Основоположники давньоримської літератури -Вергілій, Горацій, Овідій
Ментальна карта

Комментариев нет: