24.6.17

СередньовіччяПрезентація епохи
Назва
Середньовіччя
Хронологічні межі
від 5 століття (падіння Римської імперії і Велике переселення народів) до Реформації та Великих географічних відкриттів (кінець 15 століття — початок 16 століття)
Історичні, суспільні, події
1.  "Велике переселення народів" --  процес міграції. Занепад Римської імперії відкрив дорогу на захід племенам, які пересувалися з центральної Європи в пошуках нових земель. Розрізнені племена зливались у народності, формувалися нові держави, розвивалась мова нових народностей.
2.  Нашестя татар 1241 р.
3.  Розвиток релігій – християнства, буддизму, мусульманства.
4.  Поділ церкви (ХІ ст.) на західну з центром у Римі та східну з центром у Константинополі.
5.  Хрестові походи (ХІ-ХІІІ ст.) – освячені католицькою церквою війни проти поган або єретичних рухів; завоювання Святої землі.
6.  Вплив церкви. Теоцентрична система світу (у центрі — Бог). Світ — непізнанний і жахливий; справжнє життя не на землі, а на небі. Існування двох світів — вищого, божественного, духовного і нижчого — світу земної реальності. Земне життя — лише слабке відображення небесного і воно має менше значення, ніж загробне.
7.  Діяльність інквізиції. Інквізиція — судово-слідчий орган католицької церкви, створений у середні віки для боротьби з атеїзмом, вільнолюбством, єресями, для переслідування противників папської віри.  (Загинули Джордано Бруно, Ян Гус, Жанна д`Арк.)
8.  Схоластика. Невід'ємною рисою схоластичної освіти в школах та університетах були диспути, своєрідні інтелектуальні турніри, на яких учні вчилися висловлювати власні думки, обстоювати ідеї, застосовувати набуті знання. У поняття "схоластика" пізніше стали вкладати й інший смисл — дотримання певних догм у галузі філософії та теології, наслідування незаперечних авторитетів, використання усталеної системи логічних доказів тощо
Основні теми
  страждання, самопожертви, материнської любові, прагнення до самовдосконалення, почуття любові, тема жахливого (злого і потворного)
Жанри
клерикальна (релігійна) література,  хроніки, героїчний епос, лицарська література, куртуазна література, лірика трубадурів та вагантів
Людина
 божественна приреченість людини на вічну жертовність; людина, народжена в гріху, нікчемна, все своє життя спокутує вину праотців і служить Богові, смиренно чинячи його волю
Естетична домінанта
духовне вдосконалення людини, прагнення досягти релігійних ідеалів
Представники
  Данте Аліг'єрі, Війон, Бертран де Борн, Джауфре Рюдель, Гафіз, Ду Фу,  Лі Бо, Рудакі, Омар ХайямКомментариев нет: